Sulat kay Eric

eric

Dear Eric,

Natanggap ko ang mensahe mo sa Facebook. Pasensya na at huli na ‘kong sumagot. Hindi naman kasi ako madalas mag-login dun. Kaya heto email na lang.

Dadalawin ka ni ermat one of these days. “Ay, oo, sige puntahan ko. Si Eric pa! Napakabait nung kaklase mong yun,” sabi niya nung pakiusapan kong makibalita tungkol sa kalagayan mo. Nagulat nga ako sa balita ni Eddie. ‘Kala ko pa naman OK na lagay mo. Nang dalawin kita sa ospital, kahit pa nga nakita kong namayat ka talaga, ang pakiramdam ko’y makakabawi ka rin. Madaldal ka pa rin kasi, tulad nang dati.

Continue reading “Sulat kay Eric”