Bangkang papel

Matagal-tagal na rin kaming di nakapaglathala ng likhang panitikan dito sa aming blog. Kaya babawi kami sa kwentong ito na sinulat ni Genoveva Edrosa-Matute, isang manunulat na una naming nabasa noong hayskul. Umiinog ang kwento sa maligalig na panahon ng batas militar noong dekada ’70.

Pansining mabuti ang dalisay na paggamit ng Filipino sa kwento, na nagpaalala din sa amin kay Gng. Correa, ang aming guro sa Pilipino. Kung mabasa niya ito, tiyak sunud-sunod niyang masasambit:  “Napakagandang pangungusap, pakiulit mo nga!”

Continue reading “Bangkang papel”