Rosas Pandan

Karugtong ito ng nauna naming post tungkol sa mga banyagang umaawit ng mga awiting Pilipino. Ang mga batang ito ay myembro ng Concert Choir Boys “Dubna” ng Russia, nang sumali sila Moscow Regional Festival-Competition Choral Music noong 2010. May mga video pa sa ibaba.

Ito naman ang Hanwoori Choir, isang grupo ng mga manggagawa, sa South Korea:

Hindi namin alam kung sino ang grupong ito, pero konsyerto ito sa New Jersey, USA:

At ito naman ang bersyon ng Rosas Pandan sa Japan, na inawit ng isang grupong Hapones matapos ang kanilang matagumpay na konsyerto:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.