Kantahan sa kanto

Ito ang eksenang tiyak na pamilyar sa ating lahat. Isang barkadang nagkakantahan sa kanto, sa harap ng isang tindahan, habang may umiikot na basong pantagay. Ginagawa ng marami sa atin dati, at maganda sigurong gawin uli. Pero sa halip na videoke ay muli nating ilalabas ang gitara para awitin ang mga paborito nating kanta noon. Iba pa rin talaga ang dating ng gitara, ‘no?

Balintataw ang tawag ng barkadahang ito sa kanilang grupo at ang pamagat ng awitin ay “Hahanapin kita”, na ayon sa kanila’y orihinal nilang komposisyon. Nice, mga tsong!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s